borderred borderred Language Thai Language English

ประวัติความเป็นมา

ปี2543/35 line เริ่มมีเรื่องเล่าจากวันนั้น

เวลาเดินไปอย่างรวดเร็ว
แต่ก็ยังมีช่วงเวลามากพอที่ทำให้เราหลายๆคน เก็บเกี่ยวอะไรได้บางอย่างจากตรงนั้น
เราเคยถูกมองว่าเป็น เป็ด (ทำอะไรได้มากมาย แต่ไม่ได้เรื่องซักอย่าง)
จริงหรือไม่…คนรอบข้างจะเป็นคนบอกเราเอง
มีลูกค้าคนหนึ่งเคยบอกเราว่า
“ทำอะไรๆ..ไม่ต้องใหญ่..แต่ขอให้ชัดและคม..เหมือนมีดเล่มเล็กๆ แต่คมกริบ….
พวกคุณ..ก็จะประสบความสำเร็จเอง” ผมไม่รู้ว่าจริงหรือไม่… แต่ยังขอเวลาพิสูจน์คำพูด
ของพี่คนนั้นต่อ….ต่อไปเรื่อยๆ และหาคำตอบให้เจอ เพราะเราเชื่อว่า…เรายังมีโอกาสตรงนั้น
อยู่..ไม่รู้จบ แต่ไม่เคยใช้ชีวิตแบบประมาท
Creativity….. คือสินค้าของเรา จะไปสนใจทำไมถ้าใครๆว่า Marketing เราไม่เจ๋งพอ…
เรามีบริการ (Service Management) ที่ดีพอและถูกใจลูกค้า….จนพี่ๆเพื่อนๆ รักเรา และเข้าใจเรารวมถึงให้โอกาสเรา

“เราคิดว่าเรากระจอก เราทำตามเค้า เราก็หลุดแล้ว เงินของเรา กิจกรรมของเรา งานของเรา เราต้องทวงสิทธิ์”
ทั้งหมดอยู่ที่ทักษะของเรา
หากความพยายามของคุณคือ ตั้งใจและมุ่งมั่น แต่อย่าสักแต่ว่าทำทำ และทำคุณจะประสบความสำเร็จได้ต้องเรียนรู้ไปข้างหน้ากว่าคนอื่น 3-5 ปี และพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่ให้เต็มที่

“จากคำพูดของลูกค้า..พี่คนหนึ่งที่เรานับถือและศรัทธา″